Strona Główna     O firmie     Referencje     O SWM     Kontakt

AKADEMIA MEDYCZNA W GDAŃSKU

Pan
Sławomir Malinowski

Wielce Szanowny Panie Redaktorze,

W imieniu władz Akademii Medycznej w Gdańsku ofiarowuję Panu Medal Pamiątkowy XL -lecia jej istnienia.
Pragnę tą drogą wyrazić Panu Redaktorowi najserdeczniejsze podziękowanie za trud zerania funduszy, oraz redakcję i produkcję filmu o tematyce onkologicznej pod tyułem "Wyjście z cienia", który zrealizowany został na terenie naszej Uczelni. Zawarto w filmie treści pozwolą poznać i przybliżyć społeczności zagadnienia związane z diagnostyką i leczeniem nowotworów.

Proszę przyjąć wyrazy szacunku i poważania

Rektor
Prof. dr hab. Zdzisław Wajda
28.04.1994 r.

 

BIANCA POLSKASławomir W. Malinowski

Ul. Robotnicza 45
82-300 Elbląg

 

Informuję, że Bianca Polska Sp. z o.o. na przestrzeni dwóch lat korzystała z usług Agencji Wydawniczo-Reklamowej "Leader" w Elblągu przy realizacji filmów reklamowo-promocyjnych. Jeden z nich dotyczył oddziału Bianci w Polsce. Film ten został oceniony na tyle pozytywnie przez centralę naszej firmy Bianca-Moden GmbH w Ochtrup, iż kierownictwo w Niemczech zleciło Agencji "Leader" wykonanie kolejnego filmu o centrali już na terenie Deutschlnad.

 

Dyrektor
Przemysław Sażalski

7.10.1997 r.

 

LIST REFERENCYJNY

Agencja Wydawniczo-Reklamowa "Leader" od 1991 roku stale współpracuje z naszą firmą - Elbrewery Company Ltd. - realizując dla naszych potrzeb cały cykl filmów promocyjnych, oświatowych, instruktażowych i dokumentalnych.

AWR "Leader" spełnia wysokie wymogi realizacyjne, merytoryczne i profesjonalne stawiane przygotowywanym dla nas produkcjom filmowym, tym bardziej, iż obrazy te bardzo często wykorzystywane są, nie tylko przez Telewizję Polską, ale i telewizję australijską, zachodnioniemiecką oraz brytyjską. Wynika to z faktu, iż Spółka nasza, będąc największym producentem piwa w Polsce, współpracuje z największymi firmami przemysłu piwowarskiego w tych krajach. Ponad to zaliczana jest do grupt pięciu największych browarów w Europie.

Oceniając produkcję Agencji Wydawniczo-Reklamowej "Leader" z Elbląga, należy podkreślić bardzo rzetelne podejście jej realizatorów do dokumentacji zdjęć, dbałość o szczegóły merytoryczne, sumienność w przygotowaniu materiałów źródłowych, a także systematyczne konsultacje z Elbrewery Co. Ltd. na każdym etapie realizacji filmu.

W tym miejscu dodać należy, że AWR "Leader", kierowana przez Sławomira W. Malinowskiego, w znacznym stopniu przyczyniła się do zdobycia w ubiegłym roku przez naszą Spółkę, dzięki filmowi o przestrzeganiu przepisów BHiP w Elbrewery Company Ltd. pierwszego miejsca w kraju w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy.

Z-ca DYREKTORA NACZELNEGO
DYREKTOR TECHNICZNY
Roman Korzeniowski
11.09.1997 r.


 

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

Page 1 of 7
 

Wszelkie treści, zdjęcia, fragmenty filmów, etc. zamieszczone w tym portalu są chronione prawami autorskimi. Ich wykorzystanie w jakiejkowiek formie wymaga pisemnej zgody autora.

©Sławomir W. Malinowski

 

 

 

 

 

Leader Film, 82-300 Elbląg,Robotnicza 45/29, e-mail: leaderfilm@pro.onet.pl