Strona Główna     O firmie     Referencje     O SWM     Kontakt

KLINIKA RADIOTERAPII AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU

Pan
Red. Sławomir Malinowski
AWR "Leader"

Szanowny Panie Redaktorze,

W imieniu środowiska lekarzy-onkologów Akademii Medycznej w Gdańsku oraz naszych chorych, a także wszystkich przyszyłych widzów filmu oświatowego "Wyjście z cienia", pozwalam sobie uprzejmie podziękować za podjęcie inicjatywy jego realizacji oraz zebranie niezbędnych środków finansowych na ten cel. Liczymy, że film ten przyczyni się do lepszego zrozumienia problematyki onkologicznej w szerokich kręgach społeczeństwa województw elbląskiego i gdańskiego, a przez to będzie stanowił wkład w naszych staraniach o poprawę efektów leczenia.

Prof. dr hab. med. Jacek Jassem
Kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii AM w Gdańsku
10.05.1994 r.


 

POLSKA AKADEMIA NAUK

Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej
List referencyjny

Współpracę z panem redaktorm Sławomirem Malinowskim i jego ekipą filmową podczas kręcenia filmu "Zapomniana nekropola" na polsko-egipskich wykopaliskach w Sakkarze 2001 r. wspominam jako jeden z najwartościowszych kontaktów misji z mediami, nie tylko polskimi. Ekipa przyjechała przygotowana bardzo dobrze merytorycznie i pracowała w sposób zdyscyplinowany. Pan S. Malinowski konsultował wszelkie szczegóły z członkami misji, dzięki czemu potrafił wydobyć na światło dzienne sprawy szczególnie ważne. Dzięki swej wrażliwości na sprawy sztuki przygotował materiał, który wzbogaca wiedzę szerokiej publiczności o kulturze starożytnego Egiptu, szczególnie przydatnym w procesie dydaktycznym szkół. Współpraca misji z filmowcami układała się wyjątkowo dobrze, a efekt końcowy świadczy o kompetencji autora. Mam nadzieję, że współpraca ta będzie kontynuowana podczas następnych kampanii.

Prof. dr hab. Karol Myśliwiec
Kierownik polsko-egipskiej misji
archeologicznej w Sakkarze
08.08.2002 r.

 


 

WICEPREZYDENT MIASTA ELBLĄGA

Ocena współpracy z Agencją Wydawniczo-Reklamową "Leader"

Urząd miejski w Elblągu bardzo pozytywnie ocenia współpracę z elbląska Agencją Wydawniczo-Reklamową "Leader" prowadzoną przez red. Sławomira W. Malinowskiego.

Agencja ta została wybrana przez elbląski samorząd, spośród wielu innych funkcjonujących w rejonie gdańsko-elbląsko-olsztyńskim, do realizacji dwóch półgodzinnych filmów dokumentalno-oświatowych kręconych na terenie Białorusi, we współpracy z zaprzyjaźnionym z naszym miastem Nowogródkiem.

Pierwszy z filmów opowiada o Nowogródku Adama Mickiewicza i jest przygotowany do emisji w roku 1998, dokładnie w 200 rocznicę urodzin poety. Drugi nawiązuje do przejść Tadeusza Rejtana po sejmie rozbiorowym 1772 roku, obrazując zupełnie nieznane, a niezwykle ciekawe epizody życia tego szlachcica.

Oba wspomniane filmy wymagały od dziennikarzy Agencji "Leader" niezwykłej dociekliwości w docieraniu do materiałów źródłowych oraz staranności w ich opracowaniu. Bardzo wysoko oceniam zarówno przygotowanie profesjonalne, jak i jakość realizowanych filmów. Podobnie jak władze powiatu grodzkiego, w granicach którego leży Nowogródek, które zaplanowały premierę filmu w dniu inauguracji obchodów 200 rocznicy urodzin Adama Mickiewicza.

Wiceprezydent miasta
Henryk Słonina
09.04.2002 r.

 


 

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

Page 2 of 7
 

Wszelkie treści, zdjęcia, fragmenty filmów, etc. zamieszczone w tym portalu są chronione prawami autorskimi. Ich wykorzystanie w jakiejkowiek formie wymaga pisemnej zgody autora.

©Sławomir W. Malinowski

 

 

 

 

 

Leader Film, 82-300 Elbląg,Robotnicza 45/29, e-mail: leaderfilm@pro.onet.pl