Strona Główna     O firmie     Referencje     O SWM     Kontakt

ŻEGLUGA OSTRÓDZKO-ELBLĄSKA

Referencje

Żegluga Ostródzko-Elbląska, mając zamiar zlecenia wykonania filmu promocyjnego dotyczącego Kanału Elbląsko-Ostródzkiego, zwróciła się do kilku firm zajmujących się ta prfesją z prśbą o złożenie ofert.

Ponieważ oferty dotyczą właściwie aspektów technicznych i ekonomicznych, oceniliśmy także dotychczasową produkcję firm pod względema artystycznym i estetycznym uwzględniając narrację, podkład muzyczny, ujęcia zdjęciowe oraz tematykę dotychczasowej produkcji.

Nasz wybór - dziś możemy potwierdzić gotowym już filmem - padł na Agencję Wydawniczo-Reklamową "LEADER" prowadzoną przez red. Sławomira W. Malinowskiego.

Bardzo istotnym dla nas elementem współpracy było przygotowanie produkcji. Przedstawienie w fazie projektu każdego elementu składowego do zatwierdzenia sprawiło, że film pt. "Kanał Elbląsko-Ostródzki" zawiera także sekwencje, których na etepie zlecienia nie przewidywaliśmy.

Film został bardzo starannie przygotowany i rzetelnie wykonany. Szczególnie wysoko oceniamy zawarte w nim, niespotykane dotychczas w kraju filmy i zdjęcia archiwalne oraz niezwykle subtelne ujęcia przyrodnicze. Film jest harmonijny, zwarty, dostarcza wielu informacji oraz wielu pozytywnych wrażeń.

Z powyższych względów Agencję Wydawniczo-Reklmową "LEADER" prowadzoną przez red. Sławomira Malinowskiego uważamy za godną polecenia, tym bardziej, że współpraca w zakresie podpisania umowy, negocjacji należności, warunków płatności i terminowości realizacji nie budzi zastrzeżeń.

DYREKTOR
inż. Waldemar Nalewajko
31.07.2000 r.

 


 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH

Referencje

Zespół Szkół Mechanicznych w Elblągu obchodzi w tym roku 50-lecie swego istnienia. Z tej też okazji szkoła nasza podjęła decyzję o przygotowaniu filmu pokazującego całą jego historię. Spośród ofert wybraliśmy Agencję Wydawniocz-Reklamową "Leader" z Elbląga, kierowaną przez red. Sławomira Wlademara Malinowskiego. Za decyzją taką przemawiała nie tylko dotychczasowa produkcja tej firmy, ale również długoletnie doświadczenie pracujących w niej dziennikarzy i realizatorów. Dość powiedzieć, że Sławomir W. Malinowski jest długoletnim dziennikarzem radiowym i telewizyjnym o niekwestionowanym dorobku zawodowym. Pracował np. w Polskim Radiu, a także, między innymi, w Dyrekcji Programów Informacyjnych TVP w Warszawie.

Oczekiwania nasze, dotyczące realizacji 40-minutowego filmu o historii naszej szkoły, począwszy od roku 1946, zostały w pełni potwierdzone. Film uzyskał bardzo dobre oceny nie tylko grona pedagogicznego ale i absolwentów szkoły, którzy złożyli nadspodziewaną liczbę zamówień na jego kupno do domowej wideoteki. Uważamy, że ze znanych nam filmów tego typu, które mieliśmy okazję oglądać przy podobnych okazjach na terenie całego kraju, ten jest niewątpliwie najlepszy. Dowodem na to, może być złożona nam przez ośrodek telewizyjny propozycja jego emisji na antenie.

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH
mgr Janusz Lewandowski
31.07.2000 r.

 


 

 

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

Page 3 of 7
 

Wszelkie treści, zdjęcia, fragmenty filmów, etc. zamieszczone w tym portalu są chronione prawami autorskimi. Ich wykorzystanie w jakiejkowiek formie wymaga pisemnej zgody autora.

©Sławomir W. Malinowski

 

 

 

 

 

Leader Film, 82-300 Elbląg,Robotnicza 45/29, e-mail: leaderfilm@pro.onet.pl