Strona Główna     O firmie     Referencje     O SWM     Kontakt

ALSTOM POWER Sp. z o.o.

Referencje

W maju 2002 roku Alstom Power Sp. z o.o. w Elblągu zleciła firmie Leader Film Sławomir Malinowski realizację półgodzinnego filmu promocyjnego o Zakładzie Metalurgicznym w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.
Obraz, zgodnie z oczekiwaniami Alstom PowerSp. z o.o., został oparty o produkcje odlewów na potrzeby przemysłu energetycznego (odlewy do turbin gazowych i parowych), a także o produkcje odlewów dla przemysłu stoczniowego (w tym udział w poddostawcach na budowę statku pasazerskiego Queen Mary II). Zdjęcia były realizowane na terenie Polski, w Alstom Power Generation AG Mannheim (Niemcy), Rolls-Royce AB Kirstinehamn i Gustavsvik (Szwecja) oraz w Stoczni Chantiers de l’Atlantique (Francja).
W zamówieniu zostały określone szczegółowe warunki dotyczace nadzoru nad przebiegiem prac przez Zamawiającego, terminu wykonania usługi wymagań jakościowych.
Zamawiający, Alstom Power Sp. z o.o. w Elblągu, cały czas był na bieżąco informowany przez Leader Film o postępach prac i akceptował poszczególne fazy realizacji projektu.
Leader Film wykonał na potrzeby filmu dwie animacje 3D (wirtualna rzeczywistość). Pierwsza obrazowała, będący jeszcze w fazie budowy, statek Queen Mary II. Druga, znacznie trudniejsza nie tylko ze względów technicznych ale na innowacyjność rozwiązań konstrukcyjnych napędu statku, system POD – czterech śrub pracujących niezależnie od siebie, krórych zadaniem było nie tylko napędzanie jednostki ale także sterowanie nią. Obie animacje Leader Film wykonał niezwykle starannie, w oparciu o dostępne, szczątkowe, założenia techniczne. Efekt pracy programistów Leader Film, co potwierdziły próby morskie zwodowanego później Queen Mary II, niemal perfekcyjnie oddał możliwości techniczne POD nowego brytyjskiego statku flagowego.
Leader Film wykonał zlecenie na najwyższym poziomie, co zasługuje na szczególne podkreślenie zważywszy nie tylko na krótki termin realizacji, trudności logistyczne stojące przed ekipą filmową, różnorodność planów filmowych od plenerów do największych hal produkcyjnych koncernu Alstom, ale i konieczność wykonania zdjęć w różnych częściach Europy.DYREKTOR ZAKŁADU METALURGICZNEGO
mgr inż. Eugeniusz Szamp
13.08.2003 r.

 


 

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

Page 4 of 7
 

Wszelkie treści, zdjęcia, fragmenty filmów, etc. zamieszczone w tym portalu są chronione prawami autorskimi. Ich wykorzystanie w jakiejkowiek formie wymaga pisemnej zgody autora.

©Sławomir W. Malinowski

 

 

 

 

 

Leader Film, 82-300 Elbląg,Robotnicza 45/29, e-mail: leaderfilm@pro.onet.pl